Ebbot Lundberg

Forne frontmannen i “The Soundtrack of our Lives” och “Union Carbide Production” har blivit folklig. Först genom sin medverkan i “Så Mycket Bättre” men också via sitt egna TV program hösten 2017, Ebbots Ark. Ett program som i sig snittade på 1 miljon tittare per avsnitt.